16: Angrej to chalege lekin angrejiyat nahi gai at Nasik

PLAY AUDIOCheck Also

4: Aajadi ke baad bhi Gulami Ki Nishaniya (other Audio)

PLAY AUDIO