107: Kranti Hone Ke Kuch Udharan

PLAY AUDIOCheck Also

4: Aajadi ke baad bhi Gulami Ki Nishaniya (other Audio)

PLAY AUDIO