146: Vish Mukt Kheti samridh Kisan!

PLAY AUDIOCheck Also

4: Aajadi ke baad bhi Gulami Ki Nishaniya (other Audio)

PLAY AUDIO