11: Abhi Bhi Bharat Wasia hi Gulam hai at Mumbai Bonashai

PLAY AUDIOCheck Also

4: Aajadi ke baad bhi Gulami Ki Nishaniya (other Audio)

PLAY AUDIO